Cenník

 

C E N N Í K

Jednorazový vstup do 13:00 hod……………………………………………………….2,00 €

Jednorazový vstup od 13:00 hod. do 19:00 hod…………………………………..2,30 €

Jednorazový vstup od 19:00 hod. do 21:00 hod…………………………………..2,00 €

Jednorazový vstup študenti do 17:00 hod………………………………………….2,00 €

Jednorazový vstup penzisti a držitelia ZŤP do 13:00 hod…………………….1,50 €

10 vstupov – platnosť 3 mesiace…………………………………………………………..19,50 €

10 vstupov – študent, nezamestnaný do 17:00 hod, platnosť 3 mesiace……18,00 €

10 vstupov ZŤP – vstup do 13:00 hod…………………………………………………..13,00 €

1 mesiac – možný 1 vstup denne…………………………………………………………..20,00 €

1 mesiac – študent, nezamestnaný do 17:00 hod, možný 1 vstup denne……18,50 €

1 mesiac partnerská (2 osoby), možný 1 vstup denne…………………………..38,00 €

1 mesiac partnerská študenti (2 osoby), do 17:00 hod., možný 1 vstup denne.35,00 €

3 mesiace – 1 vstup denne…………………………………………………………………..55,00 €

3 mesiace študent, 1 vstup denne/ do 17:00 hod…………………………………..42,00 €

1 rok, 1 vstup denne…………………………………………………………………………….205,00 €

Osobný tréner 1 hodina……………………………………………………………………..9,50 €

Zahŕňa vysvetlenie základných cvikov a zostavenie tréningového programu.

Solárium 1 žetón /  5 minút……………………………………………………………….1,80 €

Permanentné vstupenky sú neprenosné. Každý vstup trvá max. 2 hodiny.

Riaďte sa Prevádzkovým poriadkom a pokynmi trénerov a recepčných, pred vstupom do cvičebného priestoru sa prezujte.

Používanie uteráka počas cvičenia je povinné.

Fitness centrum PRO-fit

Zodpovedný vedúci: Ing. Gavuliaková Katarína Hôrky 245

  1. 1. 2019