Otvaracie hodiny

pondelok až piatok : 7.00 – 21.00
sobota : 8.00 – 13.00   15.00-20.00
nedeľa , sviatky :  15.00 – 20.00
od 7.3. 2016 frčíme bez obedňajšej prestávky, čím sme vyšli v ústrety požiadavkám našich zákazníkov!!!